Consiliul Judeţean Giurgiu a fost reprezentat miercuri la Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CpDR) de vicepreşedintele Lucian Corozel.

Vicepresedintele Consiliului Judetean Giurgiu, Lucian Corozel, a participat astazi la ședința ordinară a Consiliului pentru Dezvoltare Regională (CpDR).
CpDR Sud Muntenia, a avut pe ordinea de zi dezbaterea și aprobarea următoarelor proiecte:

– Rectificarea bugetului Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia pentru anul 2019;

– Aprobarea raportului de activitate al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia pentru perioada 01 octombrie – 31 decembrie 2018;

– Stabilirea unor normative de cheltuieli ale Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia cu privire la deplasarea în ţară sau străinătate.
Proiectele de hotărâre au fost aprobate în unanimitate.
De asemenea, membrii Consiliului pentru Dezvoltare Regională au analizat situaţia depunerilor de proiecte în raport cu alocarea regională pe axe prioritare/priorităţi de investiţii şi posibilitatea de realocări financiare între acestea – POR 2014-2020, necesitatea înfiinţării unei reprezentanţe a Regiunii Sud Muntenia la Bruxelles. S-au purtat discutii cu privire la modificarea comisiei de cenzori si stabilirea locaţiei privind organizarea Comitetului de Monitorizare a Programului Operaţional Regional, care se va desfăşura în regiunea Sud Muntenia.

Totodată au fost făcute informări cu privire la stadiul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020 în regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia şi proiectele implementate de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.