Persoanele care vor să sesizeze situații de abuz, neglijare, exploatare a copilului pot apela Telefonul Copilului- 0246 983, care este un serviciu din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu.

Membrii comunității se pot implica în ceea ce priveşte semnalarea cazurilor apelând Telefonul Copilului, care este disponibil permanent, 24 de ore/zi, 7 zile pe săptămână, inclusiv în perioada sărbătorilor legale. Misiunea Telefonului Copilului este să primească semnalările cu privire la situaţiile de abuz, neglijare şi exploatare a copilului, să asigure consilierea telefonică în aceste situaţii şi să intervină prompt în cazurile urgente prin intermediul unei echipe mobile.

Specialiștii din cadrul Compartimentului Telefonul Copilului 983 evaluează nevoile imediate ale copilului şi potenţialul de risc privind expunerea copilului la abuz, neglijare şi exploatare, asigură consiliere pentru depăşirea situaţiilor de criză şi soluţionarea adecvată a cazurilor semnalate; echipa mobilă intervine imediat ce consilierul din cadrul Telefonul copilului care primeşte apelul stabileşte că este vorba despre o situaţie de urgenţă definită prin punerea în pericol a vieţii copilului prin abuz, neglijare şi exploatare grave. În cazul copilului a cărui viaţă este pusă în pericol prin abuz, neglijare sau exploatare se dispune plasarea acestuia într-un mediu securizant.

În anul 2020, la Telefonul Copilului 0246 983 au fost primite 391 apeluri telefonice, iar in perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2021 au fost primite 262 apeluri însă, în afara sesizărilor privind cazuri de abuz, neglijare sau exploatare a copilului, multe apeluri au fost făcute și pentru altfel de situații, precum neînțelegeri între părinți în privința exercitării drepturilor părintești, dificultăți materiale sau financiare cu care se confruntă familii cu copii sau solicitări ale mamelor de a beneficia, împreună cu copiii, de servicii sociale în Centrul Maternal.

Sesizările telefonice făcute la Telefonul Copilului nu sunt singurele prin care sunt aduse la cunoștința D.G.A.S.P.C. Giurgiu situații de abuz, neglijare, exploatare a copilului: în anul 2020, la nivelul D.G.A.S.P.C. Giurgiu, numărul total al sesizărilor scrise și telefonice privind situații de abuz, neglijare, exploatare a copiilor a fost de 183; dintre acestea, au fost confirmate 63 cazuri: abuzuri fizice -19 cazuri, abuz emoțional -1 caz; abuz sexual și exploatare sexuală- 12 cazuri, neglijare- 31 cazuri; 6 copii au fost abandonați în spital.Denisa Cristescu, consilier D.G.A.S.P.C. Giurgiu