Şedinţă de îndată la Consiliul Judeţean Giurgiu

PROIECT AL ORDINEI DE ZI

a şedinţei publice de îndată a Consiliului Judeţean Giurgiu din data de

07 decembrie 2018, ora 1000

  1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei publice ordinare din data de 27 noiembrie 2018 a Consiliului Județean Giurgiu

Prezintă: dna.Carmen Nina Crișu                  – secretar al judeţului

  1. Expunerea de motive nr.16874 din 05 decembrie 2018 și referatul nr.16875 din 05 decembrie 2018 al Direcției economice și investiții şi Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu pe anul 2018

Prezintă : dl.Marian Mina                    – preşedinte C.J.G

dna.Florentina Stănculescu          – dir. executiv adj