Salariații Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu primesc în acest an vouchere de vacanță. 837 de angajați ai D.G.A.S.P.C. Giurgiu vor beneficia de astfel de vouchere, pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de efectuarea concediului de odihnă în regim de turism intern.

Anul 2022 este cel de-al doilea an în care salariații D.G.A.S.P.C. primesc vouchere de vacanță; doar în anul 2019 au mai fost acordate salariaților indemnizații de vacanță sub forma voucherelor, în scopul recuperării capacității de muncă și a întreținerii capacității de muncă.

Voucherele de vacanță sunt acordate atât funcționarilor publici cât și personalului contractual, efortul financiar fiind de 1172500 lei. Voucherele de vacanță aferente anului 2022  au fost emise  doar pe suport electronic și sunt în cuantum de 1450 de lei pentru un salariat.

În data de 20 iunie 2022, D.G.A.S.P.C. Giurgiu a început distribuirea cardurilor pentru voucherele emise  pe suport electronic. Sumele prevăzute distinct cu această destinație au fost prevăzute și aprobate  în bugetul instituției.                                                                                    

D.G.A.S.P.C. Giurgiu