Reprezentanții Apa Service Giurgiu au semnat contractul de Asistență Tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Giurgiu, în perioada 2014-2020.

La conferința de prezentare și semnare a proiectului a fost prezent primarul Nicolae Barbu, reprezentanți ai Consilului local și județean precum și reprezentanții părții contractante. Din partea Asocierii Firmelor de Consultanţă   EPTISA –  România -Spania (Eptisa este o companie globală specializată în inginerie, consultanţă şi tehnologia informaţiei, dezvoltare instituţională, economică şi socială, al cărei obiectiv este îndeplinirea cerinţelor clientului) au participat: Ion ŢAINA- director general si Constantin ALEXANDRESCU- director general adjunct. Asa cum spuneam, au fost prezenti Membri ai CA si ADI  Sănătate Asigurată prin Apă Curată, dintre care a vorbit preşedintele ADI, Cristian Grătianu.

Obiectul contractului semnat la Apa Service constă în pregatirea aplicației de finanțare și a documentelor de suport (studiu de fezabilitate realizat în baza studiilor hidrogeologice, topografice, geotehnice, de tratabilitate, studii privind calitatea apei, analiza instituțională, analiza cost beneficiu, etc.), precum și pregătirea documentațiilor de atribuire pentru: 15 contracte de lucrări (8 contracte tip execuție și 7 contracte tip proiectare și execuție); 6 contracte de furnizare (echipamente întreținere canalizare, echipamente laborator verificare metrologică, buldoexcavator -2 bucăți, miniexcavator-1 bucată); 1 contract de audit
Valoarea contractului este de aproximativ 29 de milioane de lei, sursele de finanțare fiind Programul Operațional Infrastructura Mare – POIM (85%), Bugetul de Stat (14%) și Bugetul Local (1%).
Un număr de peste 100 de mii de locuitori vor beneficia de facilitățile oferite în cadrul Proiectului fiind realizate 13 sisteme de alimentare cu apă și 20 de aglomerări, unde se vor realiza în principal, 243 km de rețele de apă, 529 km de rețele de canalizare, 15 stații de pompare apă potabilă, 81 de stații de pompare apă uzată, 16 stații de epurare. De aceste investiții vor beneficia 20 de UAT-uri: Giurgiu, Bolintin Vale, Valea Dragului, Roata de Jos, Vânătorii Mici, Sfântu Gheorghe, Săbăreni, Dealu, Mihăilești, Hotarele, Gostinari, Ogrezeni, Adunații Copăceni, Malu Spart, Crevedia Mare, Bucșani, Mârșa, Cosoba, Izvoarele, Singureni, Călugăreni și Grădinari.