Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu a organizat miercuri, 5 aprilie 2017, o excursie la  Comana pentru un grup de persoane cu handicap, beneficiare de servicii sociale în locuințele protejate din localitatea Izvoarele.

Persoanele instituționalizate au vizitat   Parcul  Natural şi Parcul de aventură Comana. Reprezentantul Parcului Natural Comana, Dorobanţu  Ion, le-a oferit informaţii interesante despre ariile de importanţă floristică deosebită precum rezervaţia ştiinţifică de ghimpe şi rezervaţia ştiinţifică de bujor, precum și  despre speciile de de păsări si speciile de peşti din  Balta Comana, rezervaţie naturală şi zonă de protecţie avifaunistică.

A urmat vizitarea Mănăstirii Comana, unde le-a fost prezentată, de către părintele Ghelasie, ghidul mănăstirii,  istoria acestui lăcaş  de cult şi au fost informaţi cu privire la  aspecte legate de viaţa monahală de obşte. Înainte de a se întoarce la Giurgiu, prin grija stareţului, arhimandrit Mihail Muscariu, le-a fost servită masa  la trapeza mănăstirii.

La Giurgiu, un moment emoţionant l-a reprezentat vizita la locuinţa protejată Comber, structură rezidenţială aflată tot în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu: beneficiarii  locuințelor protejate din Izvoarele s-au întâlnit şi au socializat cu alţi beneficiari ai sistemului de protecţie socială, pe unii dintre aceştia cunoscându-i din centrele de plasament  în care au fost instuţionalizaţi, cu mulţi ani în urmă.

Excursia a fost organizată în scopul diversificării activităţilor recreative şi de petrecere a timpului liber, dar şi pentru îmbogăţirea cunoştinţelor în domeniul obiectivelor culturale ale zonei şi istoriei locale, urmărindu-se totodată și socializarea acestora cu alţi beneficiari ai sistemului de protecţie socială.

Denisa Cristescu

Consilier Realaţii cu mass-media