Prin Asociația Euroregiunea Danubius Giurgiu – Ruse s-au derulat numeroase proiecte cu finanțare europeană, iar perioada următoare de programare (2021 – 2027), contextul actual internațional, post-pandemic, schimbările de pe piața de bunuri, lucrări și servicii, lansează în acest moment numeroase provocări ce pot fi abordate numai prin parteneriate solide, bazate pe necesitățile comune ce vor fi identificate.

Programul Interreg VI-A România – Bulgaria, ale cărui ghiduri de finanțare urmează a fi lansate în curând, are deschise patru linii de finanțare:

1. O Europă mai conectată – regiunea va fi conectată prin proiecte strategice, cu un ridicat impact transfrontalier și cu accent pe obiectivele Green Deal (Înțelegere verde – ZERO emisii de carbon la nivelul UE până în anul 2030)

2. O Europă mai aproape de cetățeni – pornind de la nevoile din teritoriu, cu sprijinul actorilor locali relevanți, va fi dezvoltată și implementată o strategie teritorială integrată. Se vor identifica idei de promovare a turismului pentru a fi, ulterior, finanțate.

3. O regiune integrată – o tranziție mai ecologică, cu emisii reduse de carbon, către o economie netă de zero carbon și o Europă rezistentă. Vor fi căutate proiecte mici, gândite pentru a răspunde cerințelor noi legate de secetă, incendii.

4. O Europă mai socială și incluzivă – noutate absolută a programului, axă ce se adresează școlilor speciale și domeniului social. Deși în Ruse nu există școli speciale pentru copiii cu dizabilități (aceștia fiind deja incluși în școlile normale, în clase destinate lor sau chiar în clasele normale), partenerii bulgari au precizat că vor căuta soluții de colaborare transfrontalieră inclusiv în acest domeniu.