ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU

20 iunie 2018

PROIECT AL ORDINEI DE ZI

a şedinţei ordinare publice a Consiliului Judeţean Giurgiu din data de

26 iunie 2018, ora1100

 

 

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei publice extraordinare din data de 25 mai 2018 a Consiliului Județean Giurgiu
  1. Prezintă: dna.Daniela Ionela Pătru – secretar al judeţului

 

 1. Expunerea de motive nr.7938 din 19 iunie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeană, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi investiţii, referatul nr.7939 din 19 iunie 2018 al Directiei economice şi investiţii şi Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu, pe anul 2018
  1. Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G
   1. Lucian Corozel – preşedinte comisie
   2. Mircea Andrei – președinte comisie
   3. Florentina Stănculescu – dir. executiv adj.

 

 1. Expunerea de motive nr.7762 din 15 iunie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi investiţii, referatul nr.7763 din 15 iunie 2018 al Direcţiei economice şi investiţii şi Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice la faza Proiect tehnic, de remediere a degradărilor constatate la lucrările executate pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare DJ411:Limită de județ Călărași – Hotarele – Isvoarele – Teiușu – Mironești – Comana –  Budeni – Brăniștari – Călugăreni – Crânguri – Singureni – Iepurești – Bulbucata – Podu Doamnei – Clejani (Dn61)”
 2. Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G
  1. Lucian Corozel – preşedinte comisie
  2. Mircea Andrei – președinte comisie
  3. Camelia Toma                      – coordonator compartiment

 

 1. Expunerea de motive nr.7351 din 07 iunie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.7352 din 07 iunie 2018 al Direcţiei logistică, tehnologia informației şi managementul spitalelor şi Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 101 din 7 iunie 2016 a Consiliului Județean Giurgiu, de aprobare a Monografiei Economico-Militare a judeţului Giurgiu, Ediția 2016, prin actualizare de date specifice
 2. Prezintă: dl. Marian Mina – preşedinte C.J.G
  1. Ştefan Ciprian Marica         –  preşedinte comisie
  2. Burcea Daniela              – dir.executiv

 

 1. Expunerea de motive nr.7251 din 06 iunie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.7252 din 06 iunie 2018 al Direcţiei logistică, tehnologia informației şi managementul spitalelor şi Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al judeţului Giurgiu pentru anul 2018
 2. Prezintă: dl. Marian Mina – preşedinte C.J.G
  1. Ştefan Ciprian Marica         –  preşedinte comisie
  2. Burcea Daniela              – dir.executiv

 

 1. Expunerea de motive nr.7955 din 19 iunie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisie pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, referatul nr.7956 din 19 iunie 2018 al Direcției economice şi investiţii şi Proiect de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare
 2. Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G
  1. Lucian Corozel – preşedinte comisie
  2. Mirela Delea – preşedinte comisie
 3. Florentina Stănculescu – dir. executiv adj.

 

 1. Expunerea de motive nr.7960 din 19 iunie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisie pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, referatul nr.7961 din  19 iunie 2018 al Direcției economice şi investiţii şi Proiect de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare
 2. Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G
  1. Lucian Corozel – preşedinte comisie
  2. Mirela Delea – preşedinte comisie
 3. Florentina Stănculescu – dir. executiv adj.

 

 1. Expunerea de nr.7765 din 15 iunie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse referatul nr.7766 din 15 iunie 2018 al Compartimentului resurse umane şi coordonarea activității instituțiilor publice de cultură şi Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu
 2. Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G
  1. Ştefan Ciprian Marica          –  preşedinte comisie
  2. Mariana Ionescu   – consilier

 

 1. Expunerea de nr.7775 din 15 iunie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, referatul nr.7776 din 15 iunie 2018 al Compartimentului resurse umane şi coordonarea activității instituțiilor publice de cultură şi Proiect de hotărâre privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Avram Teodora din funcția de director al Centrului de Asistență Medico-Socială Mogoșești
 2. Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G
  1. Ştefan Ciprian Marica          –  preşedinte comisie
  2. Mirela Delea – preşedinte comisie
  3. Mariana Ionescu   – consilier