Cu o întârziere extrem de mare, datorată în cea mai mare parte Guvernului, după apariţia în Monitorul Oficial a Legii Bugetului de Stat pe anul 2019, după trecerea prin Finanţele judeţene, mâine Consiliul Judeţean Giurgiu va pune în discuţie Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu. Buget de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii și subvențiiși a bugetului creditelor interne, pe anul 2019.

Fără dubiu, proiectul va trece pentru că, indiferent de culoarea politică a consilierilor judeţeni, toată lumea este conştientă că o întârziere de 3-4 luni în adoptarea bugetului sigur a produs probleme şi Consiliului Judeţean, dar mai ales instituţiilor subordonate acestuia.