În ultimii doi ani şi jumătate judeţul Giurgiu a beneficiat de sume consistente alocate prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Vă propunem  o trecere în revbistă a investiţiilor şi stadiului acestora.

 • DJ 401, Herăşti-Hotarele, km 36+000-38+374, km 39+295 – 40+484; 3,563 km lucrările au fost finalizate şi recepţionate în august 2017.
 • DJ 412 C Uieşti – Goleasca – DJ 601, km 17+436 – 21+936; 4,500 km –lucrările au fost finalizate şi recepţionate în august 2018.
 • DJ 601 Bolintin Deal – Bolintin Vale – Malu Spart, km 9+500 – 12+500, km 13+000-21+000; 11,00 km – obiectivul este realizat în proporție de cca 98 %, mai sunt de executat doar marcajele rutiere.
 • DJ 601D Letca Veche – Limită județ Teleorman, km 7+127 – 9+187; 2,060 km – obiectivul este realizat în proporție de cca 90 %, mai sunt de executat doar marcajele rutiere.
 • “Modernizare DJ 412 D, Bucşani (DN 61) – Malu Spart (DJ 601), km 0+000 – 7+820,  7,820 km” – lucrările sunt în curs de execuție, stadiul fizic este de cca 23%
 • “Reabilitare şi modernizare DJ 611 Roata de Jos – Sadina- Cartojani –Limită judeţ Teleorman, km 0+000 -3,380, Km 5+000 – 6+800, 5,180 km – lucrările sunt în curs de execuție
 • Modernizare DJ 404, Limită judeţ Dămboviţa – Drăgănescu – Floreşti, km 6+600 – 13+327, 6,727 km” – lucrările sunt în curs de execuție
 • Reabilitare DJ 401A, Palanca – Stoeneşti, km 50+000 – 55+050; 5,050 km”- lucrările sunt în curs de execuție
 • “Modernizare DC 121 – Slobozia (DN 5C) – DJ504, km 0+000 – 5+000, 5,000 km” – lucrările sunt în curs de execuție, stadiul fizic este de 76%.
 • ,,Modernizare DJ 412 Prundu (DN41) – Colibași, km 0+000 – 9+100, km 12+000 – 13+858 ; 10,858 km” – Lucrările au fost finalizate şi recepţionate în decembrie 2018.
 • Modernizare DJ 503 A,  Halta CFR Oncești – Radu Vodă – Izvoarele – Chiriacu – Răsuceni – Limită Județ Teleorman – procedura de achiziție a fost finalizată la sfârșitul anului 2018, s-a semnat contractul de proiectare și execuție, proiectantul a depus documentația la faza Proiect tehnic și Detalii de execuție care a fost aprobată în ședința Consiliului Județean Giurgiu din data de 23.01.2019. Se estimează că lucrările vor fi demarate în scurt timp.
 • Modernizare DJ 507 Giurgiu — Oinacu — Braniştea — Gostinu, km 3 + 424 — 19 + 050, 15,626 km – procedura de achiziție a fost finalizată la sfârșitul anului 2018, s-a semnat contractul de proiectare și execuție, proiectantul a depus documentația la faza Proiect tehnic și Detalii de execuție care a fost aprobată în ședința Consiliului Județean Giurgiu din data de 23.01.2019. Se estimează că lucrările vor fi demarate în scurt timp.
 • Modernizare drumul județean DJ 412C, Ogrezeni (DJ 412A) – Podișoru – Bucșani – Obedeni – Uiești – Goleasca – DJ 601, 3,907 km- procedura de achiziție a fost finalizată la sfârșitul anului 2018, s-a semnat contractul de proiectare și execuție, se estimează că documentația la faza Proiect tehnic și Detalii de execuție va fi elaborată până la finalul lunii aprilie 2019 iar lucrările de investiții vor fi demarate cel târziu în luna iunie 2019
 • Reabilitare DJ 412 A Ogrezeni – Malu Spart (DJ 601), km 43+000 – 51+540; 8,540 km” – este în derulare procedura de achiziție, se estimează că va fi încheiat contractul de proiectare și execuție până la 31 martie 2019, urmând ca Proiectul tehnic și Detaliile de execuție să se finalizeze în 2 luni de la emiterea ordinului de începere. Lucrările de execuție se vor demara în anul 2019.
 • DJ 151 E „Modernizare DJ 151E Limită judeţ Dâmboviţa – Trestieni, km 4+340 + 9+835; 5,495 km – lucrările sunt în execuție, se estimează finalizarea și recepționarea obiectivului în luna martie 2019.
 • Reabilitare DJ 413, DJ 603 – Halta CFR Mihai Bravu – DN 41, km 0+000- 9+690, 9,690 km”– este în derulare procedura de achiziție, se estimează că până la sfârșitul lunii martie 2019 se va finaliza procedura și se va încheia contractul de proiectare și execuție. Lucrările de execuție vor fi demarate în acest an.

” Reabilitare și modernizare DJ 506A, Limită județ Teleorman – Toporu (DJ 503), km 14+000 – 20+930, 6,930 km” – se va relua procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de proiectare și execuție, se estimează că se va încheia contractual până la finalul lunii augist 2019.