Concursuri organizate la I.J.J. Giurgiu, prin încadrare directă și/sau rechemare în activitate

Inspectoratului de Jandarmi Județean Giurgiu organizează concursuri în vederea ocupării a două posturi vacante prin încadrare directă sau rechemare în activitate, astfel:

-ofițer specialist I la Compartimentul Tehnologia Informației;

-subofițer magaziner principal la Compartimentul Comunicații.

Înscrierile se fac exclusiv online la adresa de e-mail: resurseumane@jandarmeriagiurgiu.ro, data  limită  de  depunere  a  cererilor  de  înscriere este 15.10.2021, ora 16:00, inclusiv în zilele nelucrătoare, iar data  limită  de  depunere  a  dosarelor este 20.10.2021, ora 16:00.

Concursurile vor consta în susținerea unei probe scrise, de tip test grilă, pentru verificarea cunoştinţelor profesionale relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor posturilor scoase la concurs, în acord cu tematica și bibliografia de concurs stabilite de comisiile de concurs.

Toate informațiile privind cerințele posturilor, condițiile de încadrare, calendarul concursurilor, formularele necesare, inclusiv tematica și bibliografia pot fi obținute accesând: www. jandarmeriagiurgiu.ro secțiunea Carieră.Compartimentul Informare, Relaţii Publice şi cu Publicul