Şi în această săptămână Operatorul regional de apă şi canal “Apa Service” SA Giurgiu continuă seria de informaţii legate de obiectul său de activitate, încercând astfel să răspundă, în avans, unor posibile întrebări ale consumatorilor.

Cu precizarea că toate aceste informaţii pot fi regăsite pe site-ul societăţii, la adresa  apagiurgiu.ro -Informaţii de interes public- Întrebări frecvente despre:   , astăzi abordăm subiectul:   

Canalizare

CE ESTE REȚEAUA DE CANALIZARE?

Reţeaua de canalizare este parte a sistemului public de canalizare, alcătuită din canale colectoare, canale de serviciu, cămine, guri de scurgere şi construcţii anexe care asigură preluarea, evacuarea şi transportul apelor de canalizare.

CE ESTE UN RACORD DE CANALIZARE?

Racordul de canalizare este partea din reţeaua publică de canalizare care asigură legatura dintre instalaţiile interioare de canalizare ale clientului şi reteaua publică de canalizare, inclusiv căminul de racord. Racordul de la cămin spre reţea, inclusiv căminul de racord, aparţine reţelei publice de canalizare.

CARE SUNT INSTALAȚIILE INTERIOARE DE CANALIZARE?

Instalaţiile interioare de canalizare reprezintă totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în administrarea clientului, care asigură preluarea şi transportul apei uzate de la instalaţiile de utilizare a apei până la căminul de racord din reţeaua publică. Intreţinerea instalaţiei interioare de canalizare este responsabilitatea clientului.

CE SE ÎNTAMPLĂ CU APA FOLOSITĂ?

După utilizare, apa uzată este preluată în reţeaua publică de canalizare şi transportată în Staţia de Epurare. Apa este tratată în vederea curăţarii ei de elemente nocive si redată naturii. Compania achită şi pentru aceasta o suma de bani Administraţiei Apele Române.

Condiții de racordare și utilizare a serviciului de canalizare:

  • Orice utilizator, persoană fizică sau juridică, care dorește să fie racordat la sistemul public de canalizare trebuie să depună la  APA SERVICE SA o cerere de racordare.(Cerere de racordare la canalizare pers. fizică sau Cerere de racordare la canalizare pers. juridică )
  • Cererea va fi insotită de certificatul de urbanism, planul de încadrare în zonă, scara 1:500, și actul de proprietate sau o împuternicire dată de proprietar.
  • Racordarea tuturor utilizatorilor de apă, indiferent în ce scop (casnic, tehnologic), la rețelele publice de canalizare se poate face doar în baza avizului definitiv eliberat de societatea  APA SERVICE SA, la cererea utilizatorului, pe baza unui proiect de execuție.
  • Utilizatorii persoane fizice sau juridice ,inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligația de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou înființate, dacă aceştia nu dețin stații de epurare avansată care respectă condițiile de descărcare a apelor epurate în mediul natural.

Eliberarea avizului de principiu:

Avizul de racordare de principiu cuprinde datele generale privind posibilitățile și condițiile de racordare a utilizatorului, date ce vor sta la baza întocmirii documentațiilor de către un proiectant autorizat.

Documentația necesară eliberării avizului de racordare la sistemul public apă și de canalizare:

  • memoriu tehnic privind descrierea soluțiilor tehnice adoptate în cadrul

proiectului pentru racordare la rețeaua publică de canalizare;

  • documentația economică;
  • profiluri longitudinale ale rețelelor de canalizare;
  • scheme de preepurare, dacă este cazul;
  • planul rețelelor de incintă.

Lucrările de racordare se vor face după obținerea autorizației eliberate de Primărie, autorizație care are la bază avizul definitv al societății  APA SERVICE SA.

Lucrările de racordare se pot realiza fie de  APA SERVICE SA, fie de alt constructor.

În cazul în care aceste lucrări sunt realizate de alt constructor, executarea racordului și racordarea la rețeaua publică de  canalizare se face cu asistență tehnică asigurată de  APA SERVICE SA.