Consiliul Județean Giurgiu este partener în cadrul proiectului „LENA – Economie Locală și Conservarea Zonelor Naturale în Regiunea Dunării” (LENA – Local Economy and Nature Conservation in the Danube Region), cod DTP1-189-2.2-LENA, proiect finanțat prin Programul de Cooperare Transnațională pentru Regiunea Dunării 2014 – 2020, Apelul 1, Axa prioritară 2 –  Mediul și o cultură responsabilă în regiunea Dunării, Obiectivul specific 2.2 – Utilizarea durabilă a patrimoniului, resurselor naturale și culturale.

Perioada de  implementare: 01.01.2017 – 30.06.2019.

Bugetul total al proiectului este de 2.456.290,72 euro, din care 1.919.432,33 euro contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regională, 168.414,75 euro contribuția din Instrumentul de asistență pentru preaderare.

Bugetul Consiliului Județean Giurgiu este de 91.927,05 euro, din care 78.137,99 euro contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regională, 11.950,52 euro contribuția națională și 1.838,54 euro contribuția Consiliului Județean Giurgiu.

Obiectivul principal al proiectului LENA este acela de a consolida abordările și politicile comune dedicate conservării și utilizării sustenabile a zonelor protejate, în particular site-urile Natura 2000, de-a lungul Dunării și a afluenților săi, coroborat cu crearea de noi oportunități în sectorul economiei și în depășirea barierelor regionale. Acest lucru va contribui la conservarea, protejarea și dezvoltarea patrimoniului natural în Regiunea Dunării.

Proiectul LENA este implementat în parteneriat de 13 parteneri din 7 state riverane Dunării (Bulgaria, Germania, Ungaria, România, Serbia, Slovenia și Ucraina)  incluzând 11 Zone Protejate (cuprinzând mai mult de 15 site-uri Natura 2000), localizate în comunități rurale cu o populație de aproximativ jumătate de milion de locuitori.

În proiect sunt implicate următoarele organizații:

Nr. crt. Nume Tipul Țara
1 WWF Danube-Carpathian Programme Bulgaria Partener lider Bulgaria
2 Belene Municipality Partener 1 FEDR Bulgaria
3 Ivanovo Municipality Partener 2 FEDR Bulgaria
4 Vukovar-Srijem County Partener 3 FEDR Croatia
5 West Pannon Regional and Economic Development Public Nonprofit Ltd. Partener 4 FEDR Ungaria
6 WWF – World Wide Fund For Nature Hungary Partener 5 FEDR Ungaria
7 Donaubüro gemeinnützige GmbH Partener 6 FEDR Germania
8 City of Tuttlingen Partener 7 FEDR Germania
9 Romsilva National Forest Administration – Comana Nature Park Administration Partener 8 FEDR România
10 Giurgiu County Council – GCC Partener 9 FEDR România
11 WWF – World Wide Fund for Nature, Danube-Carpathian Programme Romania Partener 10 FEDR România
12 BSC, Business Support Centre Ltd, Kranj, Regional Development Agency of Gorenjska Partener 11 FEDR Slovenia
13 GMO FREE-Danube Soya Partener 1 IPA Serbia
14 DANUBEPARKS – Danube River Network of Protected Areas Partener asociat strategic 1 Austria
15 Provincial Secretariat for Urban Planning, Construction and Environmental Protection Vojvodina Partener asociat strategic 2 Serbia
16 Association of Hungarian Nature Parks Partener asociat strategic 3 Ungaria
17 Centre for Regional Studies, a non-governmental & non-profit organisation Partener asociat strategic 4 Ucraina

Cea mai importantă activitate a Consiliul Județean Giurgiu din acest proiect este implementarea unui proiect pilot privind piețele de desfacere a peștelui de pe Dunăre, împreună cu Municipalitatea Belene și Municipalitatea Ivanovo din Bulgaria, care integrează nevoile socio-economice cu prioritățile de conservare prin recompensarea activităților de pescuit durabil, cu un acces îmbunătățit la piețe, finanțare și know-how.

Consiliul Județean Giurgiu a efectuat un studiu și va organiza un curs de instruire a pescarilor pentru:

  • evaluarea barierelor locale și naționale actuale și oportunitățile legate de marketing pentru produsele din pește
  • analiza practicilor din pescuit durabile vechi și actuale din regiune pentru a stabili capacitatea de transport a stocurilor specifice de pește și a ecosistemelor din zona protejată
  • consolidarea capacităților pescarilor/ întreprinderilor familiale pentru comercializarea produselor locale de pește
  • creșterea capacității pescarilor cu privire la bunele practici și garanții solide pentru biodiversitate, specii și ecosisteme vulnerabile, inclusiv Natura 2000 și regimuri de restricție din zonele protejate
  • consolidarea capacităților pentru pescarii locali legate de oportunitățile financiare în perioada de programare 2014-2020, instrumente de fonduri UE în Bulgaria și România.
  • sprijinirea înființării mai multor piețe locale fizice pentru vânzări de pește
  • lucrul cu familiile de pescari și a comunităților de diversificare a veniturilor
  • organizarea rețelei transfrontaliere a părților interesate de pescuit.

Conferința de lansare a proiectului s-a desfășurat în perioada 21-24 februarie 2017, la Sofia, Bulgaria, cu participarea tuturor partenerilor și asociaților din proiect.

Mai multe informații se pot obține de la următoarele adrese:

Date de contact:

  • Daniela PEICEA – Manager proiect, Consiliul Judeţean Giurgiu, bulevardul Bucureşti, nr. 10, cod poştal 080045, Giurgiu, judeţul Giurgiu, telefon 0372 462 646, fax: 0372 462 670, e-mail: peicea.daniela@cjgiurgiu.ro.
  • Margareta-Mihaela CRISTEA – Asistent Relația cu partenerii, Consiliul Judeţean Giurgiu, bulevardul Bucureşti, nr. 10, cod poştal 080045, Giurgiu, judeţul Giurgiu, telefon 0372 462 646, 0762/838.688, fax: 0372 462 670, e-mail: managerpublic@cjgiurgiu.ro, mihaela_nitu2000@yahoo.com.