ROMÂNIA

JUDEŢUL GIURGIU

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU

18 decembrie 2018

PROIECT AL ORDINEI DE ZI

a şedinţei extraordinare publice a Consiliului Judeţean Giurgiu din data de

19 decembrie 2018, ora1100

1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei publice de îndată din data de 12 decembrie 2018 a Consiliului Județean Giurgiu

Prezintă: dna.Nina Carmen Crișu         – secretar al judeţului

2.Expunerea de motive nr.17373 din 13 decembrie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeană, referatul nr.17374 din 13 decembrie 2018 al Direcției economice și investiții şi Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri şi cheltuieli al judetului Giurgiu și al bugetului împrumuturilor interne pe trimestrul I – IV parțial, 2018

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G

 1. Lucian Corozel – preşedinte comisie

dna. Florentina Stănculescu         – director executiv

3.Expunerea de motive nr.14179 din 18 octombrie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeană, referatul nr.14180 din 18 octombrie 2018 al Direcției economice și investiții şi Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor care vor fi percepute de Consiliul Judeţean Giurgiu şi de unităţile subordonate  acestuia pentru anul fiscal 2019

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G

 1. Lucian Corozel – preşedinte comisie

dna. Florentina Stănculescu        – director executiv

4.Expunerea de motive nr.16671 din 03 decembrie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeană, referatul nr.16672 din 03 decembrie 2018 al Direcției economice și investiții şi Proiect de hotărâre privind avizarea favorabilă a cuantumului Normelor de venit pentru activităţi independente pentru anul 2019 propus de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G

 1. Lucian Corozel – preşedinte comisie

dna. Florentina Stănculescu        – director executiv

5.Expunerea de motive nr.17056 din 10 decembrie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeană, referatul nr.17057 din 10 decembrie 2018 al Direcției economice și investiții şi Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării erorii materiale intervenită la art.1, poz.4, la Hotărârea Consiliului Județean nr.143 din 27 noiembrie 2018

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G.

 1. Lucian Corozel – preşedinte comisie

dna. Florentina Stănculescu        – director executiv

6.Expunerea de motive nr.17346 din 13 decembrie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeană, referatul nr.17347 din 13 decembrie 2018 al Direcției economice și investiții şi Proiect de hotărâre privind aprobarea unei contribuții pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Management Eficient pentru un Județ Curat”

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G

 1. Lucian Corozel – preşedinte comisie

dna. Florentina Stănculescu        – director executiv

7.Expunerea de motive nr.17348 din 13 decembrie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeană, referatul nr.17349 din 13 decembrie 2018 al Direcției economice și investiții şi Proiect de hotărâre privind aprobarea unei contribuții pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat Public Eficient”

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G

 1. Lucian Corozel – preşedinte comisie

dna. Florentina Stănculescu        – director executiv

8.Expunerea de motive nr.17499 din 17 decembrie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeană, raportul Comisie pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, referatul nr.17500 din 17 decembrie 2018 al Direcției economice și investiții şi Proiect de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G

 1. Lucian Corozel – preşedinte comisie

dna.Mirela Delea – preşedinte comisie

dna. Florentina Stănculescu        – director executiv

9.Expunerea de motive nr.17501 din 17 decembrie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeană, raportul Comisie pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, referatul nr.17502 din 17 decembrie 2018 al Direcției economice și investiții şi Proiect de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G

 1. Lucian Corozel – preşedinte comisie

dna.Mirela Delea – preşedinte comisie

dna. Florentina Stănculescu        – director executiv

10.Expunerea de motive nr.17514 din 17 decembrie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.17515 din 17 decembrie 2018 al Direcţiei juridice şi achiziții publice şi Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale și eliberarea licenței de traseu pentru S.C. ATU S.R.L.

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G

dl.Ştefan Ciprian Marica – preşedinte comisie

dna.Daniela Cioacă – dir. Executiv

11.Expunerea de motive nr.17543 din 17 decembrie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi investiţii, referatul nr.17544 din 17 decembrie 2018 al Direcţiei logistică, tehnologia informației și managementul spitalelor şi Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Giurgiu pentru drumul judeţean DJ 411 şi obiectivele aferente acestuia (poduri-podeţe)

Prezintă:dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G

 1. Lucian Corozel – preşedinte comisie
 2. Ştefan Ciprian Marica – președinte comisie
 3. Mircea Andrei – președinte comisie

dna. Daniela Burcea – dir. Executiv

12.Expunerea de motive nr.17573 din 17 decembrie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi investiţii, referatul nr.17574 din 17 decembrie 2018 al Direcţiei logistică, tehnologia informației și managementul spitalelor şi Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Giurgiu pentru drumul judeţean DJ 412C şi obiectivele aferente acestuia (poduri-podeţe)

Prezintă:dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G

 1. Lucian Corozel – preşedinte comisie
 2. Ştefan Ciprian Marica – președinte comisie
 3. Mircea Andrei – președinte comisie

dna. Daniela Burcea – dir. Executiv

13.Expunerea de motive nr.17557 din 17 decembrie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi investiţii, referatul nr.17558 din 17 decembrie 2018 al Direcţiei logistică, tehnologia informației și managementul spitalelor şi Proiect de hotărâre pentru transmiterea din domeniul public al Județului Giurgiu și administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu în domeniul public al Comunei Bucșani a unor suprafețe de teren aferente traseului vechi al DJ 412 C, zona pod peste râul Neajlov, situate în comuna Bucșani

Prezintă:dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G

 1. Lucian Corozel – preşedinte comisie
 2. Ştefan Ciprian Marica – președinte comisie
 3. Mircea Andrei – președinte comisie

dna. Daniela Burcea – dir. Executiv

14.Expunerea de motive nr.17565 din 17 decembrie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi investiţii, referatul nr.17566 din 17 decembrie 2018 al Direcţiei logistică, tehnologia informației și managementul spitalelor şi Proiect de hotărâre privind preluarea din domeniul public al Comunei Bucșani în domeniul public al județului Giurgiu a unor suprafețe de teren aferente traseului nou al DJ 412C zona pod peste râul Neajlov, situate în Comuna Bucșani

Prezintă:dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G

 1. Lucian Corozel – preşedinte comisie
 2. Ştefan Ciprian Marica – președinte comisie
 3. Mircea Andrei – președinte comisie

dna. Daniela Burcea – dir. Executiv

15.Expunerea de motive nr.16879 din 05 decembrie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisie pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, referatul nr.16880 din 05 decembrie 2018 al Compartimentului resurse umane şi coordonarea activității instituțiilor publice de cultură şi Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului  de funcții al Muzeului Județean ,,Teohari Antonescu”  Giurgiu

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G

dl.Ştefan Ciprian Marica – preşedinte comisie

dna.Mirela Delea – preşedinte comisie

dna.Mariana Ionescu – consilier

16.Expunerea de motive nr.17504 din 17 decembrie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisie pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, referatul nr.17505 din 17 decembrie 2018 al Compartimentului resurse umane şi coordonarea activității instituțiilor publice de cultură şi Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcţii ale Teatrului „Tudor Vianu” Giurgiu

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G

dl.Ştefan Ciprian Marica – preşedinte comisie

dna.Mirela Delea – preşedinte comisie

dna.Mariana Ionescu – consilier

17.Expunerea de motive nr.17524 din 17 decembrie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.17525 din 17 decembrie 2018 al Compartimentului resurse umane şi coordonarea activității instituțiilor publice de cultură şi Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G

dl.Ştefan Ciprian Marica – preşedinte comisie

dna.Mariana Ionescu  – consilier

18.Expunerea de motive nr.17547 din 17 decembrie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.17548 din 17 decembrie 2018 al Compartimentului resurse umane şi coordonarea activității instituțiilor publice de cultură şi Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G

dl.Ştefan Ciprian Marica – preşedinte comisie

dna.Mariana Ionescu – consilier

19.Expunerea de motive nr.17551 din 17 decembrie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.17552 din 17 decembrie 2018 al Compartimentului resurse umane şi coordonarea activității instituțiilor publice de cultură şi Proiect de hotărâre privind promovarea temporară a domnului Ion Violini pentru exercitarea funcției publice de conducere de director executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Giurgiu

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G

dl.Ştefan Ciprian Marica – preşedinte comisie

dna.Mariana Ionescu – consilier

20.Expunerea de motive nr.17553 din 17 decembrie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.17554 din 17 decembrie 2018 al Compartimentului resurse umane şi coordonarea activității instituțiilor publice de cultură şi Proiect de hotărâre privind promovarea temporară a domnului Sima Dan Valentin pentru exercitarea funcției publice de conducere de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu

Prezintă: dl.Marian Mina – preşedinte C.J.G

dl.Ştefan Ciprian Marica – preşedinte comisie

dna.Mariana Ionescu – consilier