Apa Service SA aduce la cunoştinţa deţinătorilor de apartamente că, în conformitate cu prevederile legale, aceştia au obligaţia să se constituie în Asociaţii de proprietari şi să îşi desemneze un reprezentant în vederea încheierii de procese verbale de consum şi de repartizare a consumurilor de apă pe locatarii condominiului.

Pentru a evita neconcordanţele legate de citirea contoarelor, recomandăm ca locatarii să intreprindă toate măsurile necesare pentru diminuarea diferenţelor dintre consumul indicat de contorul general al blocului şi suma indecşilor contoarelor individuale. Aceste măsuri trebuie întreprinse de către Asociaţia de locatari, întrucât limita de proprietate între reţeau Apa Service SA şi reţeaua internă a locatarilor este căminul de contor de la scara de bloc.

Facem precizarea că diferenţele de acest gen se datorează pierderilor sau furturilor din reţeaua internă administrată de locatari şi, în condiţiile în care nu sunt îndeplinite condiţiile de mai sus, Apa Service SA procedează la repartiţia diferenţelor de apă consumată, pe fiecare apartament, în funcţie de numărul de persoane.

Pentru evitarea acestor situaţii nedorite, recomandăm îndeplinirea  condiţiilor de mai sus sau realizarea reţelelor de alimentare cu apă în sistem individual (contorizarea pe orizontală).

Alte informaţii la tel: 0731 551 621

Conducerea

Apa Service SA