Teatrul „Tudor Vianu” din Giurgiu, în organizarea Consiliului Judeţean Giurgiu, a găzduit de curând conferinţa de lansare a Proiectului „Noduri bine conectate la reţeaua de transport TEN-T”.

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Denzvoltare Regională în cadrul Programului Interr V-A România-Bulgaria 2014-2020. Conferinţa a fost condusă de vicepreşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, Lucian Corozel, alături de Mădălina Ghimpeţeanu, manager proiect.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

-îmbunătăţirea infrastructurii de transpor pentru o mai bună conexiune cu reţelele TEN-T de bază pentru a facilita transportul pentru utilizatori;

-Valorificare experienţei şi cunoştinţelor publice în domeniul măsurilor de siguranţă a traficului în zona transfrontalieră pentru o mai bună coordonare a sistemelor de transport.

Valoarea proiectului este de 4,9 milioane de euro. Partea română, pein Consiliul Judeţean Giurgiu va beneficia de de 2, 6 milioane euro, iar Primăria Borovo de 2,3 milioane euro. Contribuţia Consiliului Judeţean va fi de 2 la sută,, mai exact 52,4 mii euro.

Principalul obiectiv de investiţii este modernizarea DJ 601 Bolintin Vale-Malul Spart –DN 61, prin refacerea şi modernizarea a 7,5 kilometri de drum judeţean. Durata de implementare este de 36 de luni

Se preconizează că vor beneficia în mod direct peste 21.000 de persoane din zona adiacentă.