elevi-si-telefoane-mobileDacă până în prezent elevilor le era interzis să-şi ţină deschise telefoanele mobile în timpul orelor de curs, în viitor acestora s-ar putea să le fie interzis şi acccesul în şcoală cu telefoane mobile. În cel mai fericit caz s-ar putea ajunge să se permită intrarea în şcoli cu aparate telefonice, dar acestea să fie folosite doar dacă apar situaţii de urgenţă. Cu alte cuvinte, acestea nu vor putea fi folosite nici în recreaţii. Prevederea este inclusă în proiectul viitorului Statut al Elevului.

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a lansat în dezbatere publică proiectul Statutului elevului, care reglementează drepturile şi obligaţiile elevilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ de stat, particular sau confesional.

Proiectul prevede că elevii trebuie să stea cel mult şapte ore pe zi la şcoală, să primească rezultatele evaluărilor scrise în maximum 15 zile lucrătoare şi fie informaţi despre notele consemnate în catalog, înaintea încheierii situaţiei şcolare. Elevii au acces în şcoală, în timpul programului, fără limitări din partea conducerii precum condiţionalitatea de a avea uniformă. Documentul prevede, de asemenea, îndatoriri, interdicţii şi sancţiuni pentru încălcarea de către elevi, în incinta unităţii de învăţământ, a prevederilor prezentului statut sau a prevederilor explicite din actele normative în vigoare, în funcţie de gravitatea acestora.