Aproape fără excepţie de câte ori sunt solicitaţi să aprobe proiecte de hotărâri cu un puternic caracter de protecţie socială, consilierii judeţeni aprobă în unanimitate astfel de proiecte. Nu a făcut excepţie nici proiectul de hotărâre privind adoptarea prin vot a Regulamentului de aprobare a burselor de ajutor special pe semestrul doi al anului şcolar 2019-2020 şi semestrul unu al anului şcolar 2020-2021, precum şi numărul şi cuantumul acestora.

În judeşul Giurgiu educaţia copiilor cu dizabilităţi se realizează în Şcoala Gimnazială Specială nr. 1 din municicipiul Giurgiu, în clase speciale, pe grupe de dezvoltare şi în baza unor programe individuale de educaţie.

În învăţământul special special grupele şi clasele fiind mai puţine decât în şcolile de mase, conducerea Şcolii Gimnaziale Speciale nr. 1 asolicitat Consiliului Judeţean acordarea unui număr de 35 de burse de ajutor special. În regulamentul aprobat de consilieri este prevăzut faptul că aceste burse pot fi pierdute pentru semestrul următor dacă elevul înregistrează mai mult de zece absenţe pe semestr sau nu obţine nota zece la purtare sau calificativul foarte bine.

Bursele se plătesc şi pe perioada vacanţelor, mai ales că toţi copii propuşi pentru aceste burse de ajutor special se încadrează în prevederile legale, privind afecţiunile de care suferă şi gravitatea acestora.