Viziunea pentru Giurgiu

În viziunea lui Adrian Anghelescu, municipiul Giurgiu are nevoie de o administrație locală eficientă, transparentă, concentrată pe interesul comunităţii, în slujba cetățeanului, axată pe dezvoltarea economică și socială a orașului.

Bunăstarea giurgiuvenilor se poate asigura prin locuri de muncă bine plătite în urma atragerii de investiții noi și susținerea agenților economici existenți.

Economia și administrația publică sunt într-o stare de sinergie totală în urma căreia o comunitate pășește cu încredere în viitor sau rămîne angrenată într-un prezent modest

Economia unei comunitați reprezintă motorul vehiculului denumit la modul general „societate”. Administrația publică exercită un rol de „pedală” asupra motorului, generând un efect de frână sau de accelerație. Intr-adevăr, administrația publică nu generează locuri de muncă, dar administrația publică crează cadrul și conjunctura favorabilă apariției locurilor de muncă. Administrația publică poate privi latura economică a unei comunități în două moduri diametral opuse:

– Există primul mod, îngust, vetust, rigid, anacronic, prin care sectorul economic al comunității este privit ca o „vacă de muls” pe care administrația publică îl asanează prin taxe și impozite pentru a-și susține funcționarea și „poate” și dezvoltarea.
– Și există modul occidental, civilizat, corect și sustenabil prin care administrația publică găsește în sectorul economic un partener vital, loial și egal în drepturi, de a cărui evoluție se leagă sinergic și evoluția administrației publice și a vieții sociale.‍
Rolul administrației publice este de a servi ca și cadru suport de reglare și omogenizare a tuturor laturilor componentelor societații, inclusiv a celei economice. Adrian Anghelescu își propune profesionalizarea administrației publice și reformarea ei pentru a reuși crearea unui cadru prolific de dezvoltare a societații, într-o relație de parteneriat cu drepturi egale, nu de mezalianță așa cum este acum. Administrația publică trebuie să devină proactivă, prezentă pozitiv în viața economică și socială, implicându-se pentru susținerea mediului de afaceri printr-o transparenţă totală asupra listei de investiţii cuprinse în strategia de dezvoltare şi reconstrucție ale municipiului Giurgiu, astfel încât antreprenorii, investitorii sau dezvoltatorii să aibă o predictibilitate asupra iniţiativelor Consiliului Local, cu o informare corectă și un termen rezonabil privind decizia de implicare.‍
În ceea ce privește economia și administrația publică, candidatul Adrian Anghelescu propune implementarea următoarelor măsuri:

 1. Valorificarea Zonei Libere Giurgiu prin modernizarea şi extinderea infrastructurii pe care o oferă investitorilor, crearea unui parc industrial atractiv și renovarea capacitații logistice portuare.
 2. Crearea unui port comercial noureabilitarea și extinderea portului turistic din vecinătatea Capitaniei Portului Giurgiu, în parteneriat cu C.N. APDF S.A.
 3. Crearea unui parc industrial în zona fostului combinat chimic (platforma 1) prin expropriere și decontaminarea terenului din fonduri europene.
 4. Crearea unui departament proactiv de atragere a investitorilor. Intensificarea colaborării cu Departamentul pentru Investiţii Străine și Parteneriat public-privat al Guvernului.
 5. Digitalizarea primăriei și a instituțiilor subordonate în vederea depunerii și eliberării de documente în format electronic. Managementul documentelor eliberate de primărie va fi realizat on-line, minimalizând interacţiunea directă, eliminând deplasările cetăţenilor la ghişeele instituţiilor, micşorând termenele de predare/eliberare documente.
 6. Eficientizarea şi simplificarea serviciilor furnizate cetăţenilor de către Primăria Giurgiu, prin implementarea unui sistem informatic de servicii electronice integrat cu o platformă de management informaţional.
 7. Realizarea unui program subvenţionat de obţinere asemnăturii digitale pentru toţi cetăţenii interesaţi să depună şi să primească documente autentice în format electronic sau prin curierat.
 8. Reorganizarea Direcţiei Urbanism în vederea eliberării cu celeritate, în primă etapă, apoi on-line, a autorizaţiilor de construire.
 9. Dezvoltarea turismului local prin crearea unei asociații transfrontaliere cu orașul Ruse și promovarea unor pachete turistice mixte.
 10. Realizarea unei zone de agrement de-a lungul Canalului Plantelor și în zona Ostrovului Mocănașu, care să includă plajăfaleză, zonă de restaurante și spații de joacă în aer liber.
 11. Modernizarea și extinderea adăpostului de animale operat de primărie și gestionarea lui în cadrul unui parteneriat public-privat cu un ONG de profil.
 12. Realizarea bugetului anual de investiții prin consultarea populației în cadrul unor ședințe de cartier în care concetățenii vor alege modul de dezvoltare al zonei în care locuiesc.
 13. Crearea unui departament de consultanță gratuită pentru persoanele fizice și juridice pentru accesarea de fonduri europene.
 14. Cadastrarea gratuită a proprietatilor private și publice prin programele de finanțare puse de la dispoziție de ANCPI.

Uniunea Europeană, prin Programul Operațional Regional (POR), pentru perioada 2021-2027 a alocat Axa 1 – O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice, ce are ca obiectiv „Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor”.

Votează Adrian Anghelescu – Primarul Municipiului Giurgiu

*Comandat de PNL Giurgiu, CUI mandatar financiar 21200012