Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu recrutează  în continuare persoane care vor să fie angajate ca asistenţi maternali profesionişti.

Printr-un proiect cu finanţare europeană, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, începând din acest an şi până in anul 2023, vor fi angajaţi 125 de asistenţi maternali profesionişti (25 asistenţi maternali profesionişti  pe an). Procesul de recrutare a început în luna decembrie 2018 iar până în prezent au fost angajate, pe posturi de asistenţi maternali profesionişti,  6 persoane. De la începutul acestui an şi până în prezent, 50 de persoane au solicitat informaţii  la  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu privind modalitatea în care pot fi angajate ca asistenţi maternali  şi condiţiile necesare pentru obţinerea atestatului pentru a putea exercita această profesie (obţinerea atestatului de asistent maternal profesionist  fiind o etapă premergătoare angajării pe post).

„Nu toate persoanele care au solicitat în acest sens  informaţii  la D.G.A.S.P.C.  Giurgiu au dorit să depună şi cereri în vederea evaluării pentru obţinerea atestatului de asistent maternal profesionist. Specialiştii Serviciului Asistenţă Maternală din cadrul instituţiei noastre le oferă solicitanţilor toate informaţiile necesare, astfel încât aceştia să ştie care sunt condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea atestatului  şi să  poată decide, în cunoştinţă de cauză,  dacă doresc să se angajeze  ca asistenţi maternali profesionişti. Pentru a putea obţine atestatul de asistent maternal profesionist, atestat care este emis de Comisia pentru Protecţia Copilului Giurgiu, solicitanţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii – ne referim aici la mai multe aspecte printre care situaţia locativă, profilul moral, starea de sănătate, nivelul de şcolarizare (care trebuie să fie de minimum 8 clase)”, a declarat Cătălin Lupu, director general adjunct al Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu.

Respectarea de către solicitanţi a cerinţelor impuse de actele normative în domeniu este verificată de specialiştii Serviciului Asistenţă Maternală prin vizite la domiciliul solictanţilor, discuţii cu  persoanele cu care solicitantul locuieşte şi consultarea unor documente (precum certificate de cazier judiciar, adeverinţe medicale). Persoanele care corespund cerinţelor prevăzute de lege vor putea urma apoi cursuri de formare profesională, cu durata de minimum 60 de ore. După obţinerea atestatului de asistent maternal profesionist, persoanele respective vor putea  primi copii în plasament, acestea  fiind angajate la data instituirii plasamentului.

Angajarea în decurs de 5 ani a 125 de asistenţi maternali la nivelul D.G.A.S.P.C. Giurgiu este posibilă datorită proiectului cu finanţare europeană „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, proiect care sprijină dezvoltarea și profesionalizarea  rețelei de asistenți maternali, derulat  de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopţie, în parteneriat cu cele 47 de Direcţii Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din ţară.

Denisa Cristescu

Consilier Mass-Media D.G.A.S.P.C. Giurgiu