De la începutul acestui an şi până în prezent  au fost  puţine solicitări de admitere în Centrul pentru persoane vârstnice din localitatea Hotarele, judeţul Giurgiu. Astfel, de la deschiderea centrului (30 decembrie 2016) au fost  doar 12  solicitări de admitere, centrul fiind ocupat la doar un sfert din capacitate. Cu toate că în prezent centrul oferă condiţii foarte bune persoanelor vârstnice, multe camere sunt goale, puţine persoane beneficiind de serviciile oferite (găzduire, hrană, asistenţă medicală, consiliere psihologică, activităţi recreative şi de petrecere a timpului liber).

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu a transmis informări  către toate cele 54 localităţi ale judeţului cu privire la ofertele centrului şi condiţiile de admitere şi a solicitat autorităţilor administraţiei publice locale să se implice în identificarea potenţialilor beneficiari, însă în continuare cererile sunt foarte puţine.

“O condiţie de admitere în centru este ca solicitantul să aibă domiciliul sau reşedinţa în judeţul Giurgiu, însă nu am avut, în ultima perioadă, decât 12 cereri. Solicitantul trebuie să facă o cerere la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu sau la Centrul pentru persoane vârstnice Hotarele; cererea trebuie însoţită de mai multe documente:copie acte de identitate, consimţământul persoanei vârstnice privind admiterea în centru, ancheta socială referitoare la situaţia familială a persoanei vârstnice, adeverinţă medicală eliberată de medicul specialist psihiatru, adeverinţă din care să rezulte că nu suferă de boli infecto-contagioase, documente medicale eliberate de medici specialişti din care să reiasă rezultatul unor analize medicale precum  HIV, RBW, radiografie pulmonară, fişa de evaluare socio-medicală, copie cupon de pensie, documente de venit ale aparţinătorilor persoanei vârstnice”, a declarat Mihaela Barnic, şef serviciu în cadrul D.G.A.S.P.C. Giurgiu.

Costul  întreţinerii unei persoane vârstnice în centru este de 1226  lei lunar,  bani pe care persoana vârstnică îi poata achita din pensie, fără a  i se  putea reţine mai mult de 60 % din pensie (restul contribuţiei, precum şi  întreţinerea pentru persoanele fără venituri sau fără aparţinători  se acordă de Consiliul Judeţean Giurgiu).

                                                                                                                                                           Denisa Cristescu

Consilier Relaţii mass-media

D.G.A.S.P.C. Giurgiu