UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA BAROUL GIURGIU A N U N ŢĂ ORGANIZAREA SESIUNII EXAMEN PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT STAGIAR, RESPECTIV AVOCAT DEFINITIV, SESIUNEA AUGUST 2019. RELAŢII LA SEDIUL BAROULUI GIURGIU DIN STR. G-RAL BERTHELOT NR. 14 GIURGIU.