S.C. APA SERVICE S.A., cu sediul în Giurgiu, str. Uzinei, nr. 2, jud. Giurgiu anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Extindere rețea de canalizare menajeră cu stație de pompare – fdt. Tufănicii, municipiul Giurgiu”, propus a fi amplasat în Giurgiu, fdt. Tufănicii, jud. Giurgiu.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Giurgiu, șos. București, bl. 111, sc A+B, jud. Giurgiu și la sediul S.C. APA SERVICE S.A. din Giurgiu, str. Uzinei, nr. 2, jud. Giurgiu, în zilele de luni-joi, între orele 9,00-14,00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Giurgiu.