Anunț  public privind emiterea actului de reglementare revizuit

Consiliul Judetean Giurgiu, cu sediul în  Giurgiu, bld. Bucureţti, nr. 10, judeţul Giurgiu, anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a deciziei etapei de încadrare revizuite  pentru proiectul „Reabilitare DJ412A, Adunaţii Copăceni-Novaci-Popeşti-Mihăileşti”  amplasat în oraş Mihăileşti şi comuna Adunaţii Copăceni, satele Dărăşti Vlaşca,  Adunaţii Copăceni, Novaci şi Popeşti, jud. Giurgiu.

Decizia autorităţi de mediu precum şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, din Giurgiu, str. Bucureşti, bl. Ill, sc. A+B, jud. Giurgiu în zilele luni – joi, între orele 9,00-14,00 şi vineri între 9,00 – 12,00, precum ţi la următoarea adresă de internet office@apmgr.anpm.ro şi la sediul Consiliul Judeţean Giurgiu, din Giurgiu, bld. Bucureşti, nr. 10, judeţul Giurgiu.

Observațiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, str. Bucureşti, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, în termen de 10 zile de la publicare.