ANUNŢ  ÎNTRERUPERE  APĂ

În vederea realizării trecerii la coloana nouă de alimentare cu apă în căminul de vane Bdul. Acad.Miron Nicolescu, APA SERVICE S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile în data de 14.07.2020, între orele 0800 – 1600 pe Bdul. Acad.Miron Nicolescu şi străzile adiacente- Str.Vaporului şi Str. Crizantemelor.

În aceste conditii nu vor beneficia de apă următorii consumatori: Bl.80 Gars. Prima, Sc.A,B,C,D;  Bl.FE3;  Bl.T2 Sc. A,B; Bl.T1 Sc. A,B; Bl.T3 Sc. A,B; Bl.18 V Sc. A,B;  imobilele situate pe Str. Crizantemelor.

Cu speranţa că veţi întelege situaţia, vă rugăm să vă asiguraţi necesarul de apă potabilă pentru aceasta perioadă.

APA SERVICE S.A face eforturi pentru reducerea duratei intervenţiei.

Vă mulţumim,

Director general interimar,

Caraivan Carmen