Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, Lucian Corozel  a participat de curând, în Alexandria, la ședința Consiliului pentru Dezvoltare Regională – CdPR Sud Muntenia, ședința în cadrul căreia s-a aprobat raportul de activitate al ADR Sud Muntenia pe trimestrul al IV-lea al anului 2019. Tot în aceeași ședința a fost aleasă noua conducere a CdPR și s-a constituit comisia regională care va stabili criteriile de selecție pentru proiectele strategice din regiunea Sud Muntenia. Deasemenea au fost prezentate stadiul implementării POR 2014-2020 în regiunea Sud Muntenia, precum și stadiul actual al pregătirii viitoarei perioade de programare 2021-2027. Județul Giurgiu a mai fost reprezentat de primarul municipiului Giurgiu, dl. Nicolae Barbu, și de alți doi primari reprezentativi ai județului, dl. Daniel Traistaru – primar al orașului Bolintin-Vale și dl. Constantin Carapanceanu – primar al comunei Ghimpati, și nu în ultimul rând de coordonatorii compartimentului de proiecte europene din cadrul Consiliului Județean Giurgiu, dna Elena Dumitrașcu și dl. Nicu Mardale.