Primarul Nicolae Barbu a semnat miercuri, 5 aprilie, Acordul de delegare a atribuției de selectare strategică a fișelor de proiecte propuse spre finanțare în cadrul Axei prioritare 4 a Programului Operațional Regional 2014-2020, document prin care municipiul Giurgiu devine Organism intermediar de nivel II al POR 2014-2020 – Axa 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, având responsabilitatea de a stabili ordinea de prioritate a proiectelor propuse spre finanțare în cadrul acestei axe.

Acordul a fost semnat deja de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), în calitate de Autoritate de Management a POR 2014-2020.

Municipiului Giurgiu i-a fost alocată pe Axa 4 a POR 2014-2020 suma de aproximativ 23,5 milioane de euro, din care cca. 80% vor fi alocate subaxei de mobilitate urbană, aceasta însemnând scăderea emisiilor de dioxid de carbon provenite din utilizarea excesivă a autoturismului personal.

Proiectele pe care municipalitatea intenționează să le depună odată cu lansarea Ghidului de finanțare vizează:

– reabilitarea infrastructurii rutiere fundamentale, în principal cea folosită de mijloacele de transport public, împreună cu crearea de aliniamente de spații verzi și amenajare de piste pentru biciclete și trasee pietonale – cca. 14 mil. euro

– sistem de monitorizare video și monitorizare a traficului la intrările în municipiu și în principalele intersecții, în scopul creșterii siguranței cetățenilor – cca. 800.000 euro

– achiziția de mijloace de transport în comun nepoluante (electrice, hibrid), în scopul reducerii emisiilor de CO2 provenite din folosirea motorinei și benzinei drept combustibil pentru mijloacele de transport – 1,5 mil. euro

–  amenajarea spațiului situat de-a lungul Canalului Cama în scop de agrement (spații verzi, alei, piste biciclete) – între 2 și 5 mil. euro

– amenajarea de spații verzi, zone de recreere, cu scopul de a îmbunătăți mediul urban

În afara proiectelor proiectelor prioritare de mai sus, pentru care există deja documentație tehnico-economică, vor fi selectate proiecte din lista de rezervă cuprinsă în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Giurgiu 2014-2020.